Missie / Visie en Doestellingen

Missie
De Oase wil een plek zijn waar iedereen zich welkom en gezien voelt.
Een plek waar mensen even op adem kunnen komen met een gratis kopje koffie, thee of chocolademelk.
Een plek waar naar hen geluisterd wordt en waar ze andere mensen kunnen ontmoeten. Daarnaast wil de Oase een brug slaan tussen de inwoners van Ermelo onderling, en tussen mensen en God. Uiteindelijk geloven wij dat Jezus de Brug is, en daarom getuigen wij, wanneer de mogelijkheid daar is, van ons geloof in God.
We vinden het belangrijk dat mensen zich in de Oase welkom weten en dat ze de liefde van Jezus Christus door de medewerkers heen zien en ervaren.
Iedere medewerker wil een luisterend oor bieden, een gesprek aangaan en wanneer iemand daar behoefte aan heeft, samen met een bezoeker bidden.
Regelmatig organiseren wij in de Oase momenten van gezamenlijk Bijbel lezen. We verlangen naar groei en verdieping in het geloof: zowel voor bezoekers als voor medewerkers.
We organiseren ook thema-avonden om Bijbelse thema’s uit te leggen en mensen toe te rusten in hun leven als christen. Daarnaast is er een aantal keren per maand de mogelijkheid om samen te eten in de Oase. Momenten van ontmoeting, verbinding en verdieping vinden we belangrijk.

Visie
Psalm 127:1a // Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.

In de Oase hangt een schilderij van Christa Rosier, waarin deze tekst uit Gods Woord treffend wordt uitgebeeld. God de Vader is de Bouwer van ons ‘Oase huis’. Wanneer wij in eigen kracht iets tot stand willen brengen, is ons zwoegen tevergeefs. Het is ons verlangen om onze God en Vader in alles te betrekken, en in Zijn kracht te bouwen aan de Oase, in overeenstemming met Zijn Woord en wil. De medewerkers en bestuursleden zijn beschikbaar als levende stenen, om deel uit te maken van dit bouwwerk. Het cement waarmee gebouwd wordt, moet altijd de liefde van Jezus Christus zijn.
De Oase is interkerkelijk en werkt samen met veel kerken in Ermelo, en christenen uit Ermelo en omgeving.
Als Oase streven we ernaar om de opdracht uit Jesaja 61 in praktijk te brengen. De medewerkers worden ook begeleid, onderwezen en toegerust middels intervisie om vanuit deze visie werkzaam te zijn.

Jesaja 61:1-2 // De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten.

Ons hart gaat uit naar de mensen van de straat. Naar de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Er zijn veel mensen die worstelen met gebrokenheid, eenzaamheid, verdriet en pijn.
De Oase wil hen een hand reiken en Jezus’ liefde en barmhartigheid tonen. Dat kunnen we niet uit onszelf, maar God belooft dat Hij met ons is.Bijbeltekst van de dag

Openingstijden

Openingstijden kunnen in de loop van de week veranderen.

 
Morgen
Middag
Avond
zondag
12 mei
Gesloten
12:00 - 14:30
maandag
13 mei
Gesloten
Bijbellezen
14:00 - 15:00
dinsdag
14 mei
10:00 - 12:30
Gesloten
woensdag
15 mei
10:00 - 12:30
13:30 - 16:00
donderdag
16 mei
10:00 - 12:30
13:30 - 16:00
vrijdag
17 mei
10:00 - 12:30
Gesloten
zaterdag
18 mei
Gesloten
Gesloten

Bijzonderheden

vrijdag 07 juni
Praise & Workship avond op het plein
19:00-21:00
Stichting De Oase     Stationsstraat 127     3851 ND Ermelo