Missie / Visie en Doestellingen

Missie
Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem (Jezus Christus) gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”.
“De Oase” wil een brug slaan, van God naar de mensen uit Ermelo en omgeving. En andersom van de mensen uit Ermelo en omgeving naar God toe. We willen de handen en voeten van Jezus Christus zijn. Daarom is het essentieel dat mensen, die “De Oase” bezoeken zich veilig en welkom voelen. Dat ze de liefde van Jezus Christus door de medewerkers heen zien en ervaren. De medewerkers zijn daarom beschikbaar om de bezoekers van “De Oase” een luisterend oor te bieden. En zijn ook altijd bereid om te praten en/of te bidden met de bezoekers.

Ons streven is ook, dat “De Oase” een plek van groei en vruchtbaarheid voor een ieder mag zijn. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de medewerkers. Daarom zal er ook onderwijs worden gegeven uit Gods Woord en over praktische onderwerpen uit het leven. Aan zowel de bezoekers als de medewerkers . Zij worden toegerust en begeleid, om te kunnen dienen in de “Oase”.

Visie
Psalm 127:1a “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”.
In “De Oase” hangt een prachtig schilderij van Christa Rosier, waarin deze tekst uit Gods Woord zo treffend wordt uitgebeeld. God de Vader moet het huis bouwen van “De Oase”. Uit eigen kracht en gebaseerd op eigen inzichten, zal dit niet slagen en wordt het zwoegen tevergeefs. We willen God de Vader in alles betrekken en bouwen in overeenstemming met Zijn Woord en Wil. De vrijwilligers en ook de bestuursleden zijn beschikbaar als levende stenen, om deel uit te maken van dit bouwwerk. Het cement waarmee gebouwd wordt, moet ten allen tijden Jezus Christus liefde zijn. “De Oase” is interkerkelijk en streeft er ook naar om samen te werken, met de kerken in Ermelo en omgeving en uiteraard ook met de gelovigen van Ermelo en omgeving. Voorwaarde is dat zij allen Jezus Christus als Leidsman en Koning erkennen in hun leven.

Daarnaast streven wij als “De Oase” er naar om de opdracht in Gods Woord uit Jesaja 61 stap voor stap in de praktijk te brengen. De vrijwilligers worden ook begeleid, onderwezen en toegerust om Jesaja 61 in de praktijk te gaan brengen.

Jesaja 61:1-2 “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God”.
Ons hart gaat uit naar de mensen van de straat. Naar de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Er zijn veel mensen die kampen met verwondheid, eenzaamheid, verdriet en pijn. “De Oase” wil hen een hand reiken en Jezus Christus liefde en barmhartigheid betonen. Uit ons zelf kunnen we niets, dus we hebben Gods liefde en hulp hard nodig.
Psalm 127 “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”

Doelstellingen
De belangrijkste doelstelling van “De Oase” is relatie bouwen, met mensen die “De Oase” komen bezoeken. Waardoor er uiteindelijk een mogelijkheid aandient, om hen over het Evangelie van Jezus Christus te vertellen. Daarom wordt ook gestreefd om de contacten met bezoekers zo laagdrempelig mogelijk te houden. Pas als we wat aan elkaar hebben kunnen wennen en elkaar beter hebben leren kennen, zullen we de bezoekers van “De Oase” de mogelijkheid aanreiken om iets te delen uit Gods Woord.

De medewerkers van “De Oase” zijn beschikbaar om tijdens openingstijden, bezoekers met liefde te dienen:
  • Schenken graag wat koffie, thee of limonade voor u in.
  • Willen een luisterend oor bieden.
  • Zijn graag bereid om een praatje met u te maken en/of met u te bidden.
  • Zijn beschikbaar om u, als u dat wilt, bij te staan in uw zoektocht naar God.

Ook organiseren we diverse activiteiten, waar de bezoekers van “De Oase” van harte welkom zijn. Deze activiteiten zijn bedoeld, om elkaar wat beter te leren kennen. Maar ook om te mogen groeien en te veranderen, door Jezus Christus liefde. Deze activiteiten zijn daarnaast een mooie mogelijkheid, om God te leren ontdekken of de relatie met God te verdiepen.
Juist omdat “De Oase” interkerkelijk is, hebben we het verlangen om met andere kerken en gelovigen samen te werken en op te trekken. We hebben Jezus Christus allemaal als Leidsman en Koning. Samen kunnen we Ermelo en omgeving bereiken, met de Liefde van Jezus Christus.


Bijbeltekst van de dag

Openingstijden

Openingstijden kunnen in de loop van de week veranderen.

 
Morgen
Middag
Avond
maandag
29 mei
Gesloten
Gesloten
dinsdag
30 mei
10:00 - 12:30
13:30 - 16:00
woensdag
31 mei
Gesloten
Gesloten
donderdag
01 juni
10:00 - 12:30
13:30 - 16:00
vrijdag
02 juni
10:00 - 12:30
Gesloten
Praise & Worship buiten
19:00 - 22:00
zaterdag
03 juni
Gesloten
Gesloten

Bijzonderheden

vrijdag 02 juni
Praise & Workship avond op het plein
19:00-21:00
maandag 05 juni
Bijbellezen
14:00 - 15:00
Stichting De Oase     Stationsstraat 127     3851 ND Ermelo